Narudžba

Vrijeme dostave je 24 do 72 sata od obrade narudžbe.

Za narudžbe otkazane na dan dostave naplačujemo 100% cijene.
Za narudžbe otkazane jedan dan prije dostave naplačujemo 80% cijene
.

Najmoprimatelj je dužan osigurati ravnu površinu za postavu WC-a,
te da servisno vozilo ima uvijek nesmetani pristup do EKO WC-a
.

AKO NAŠE VOZILO NE MOZE DOĆI DO MJESTA POSTAVE (VREMENSKE NEPOGODE) ILI POSTOJE RAZNE PREPREKE (VOZILA, MATERIJAL), TE AKO JE KABINA PRESELJENA PREDALEKO, PODRAZUMIJEVA SE DA JE NAPRAVLJEN SERVISObrazac
Polja sasu obavezna.

Podaci o naručitelju

* 
* 
* 
* 
* 
* 

Podaci o postavi EKO WC-a

* 
* 
* 
* 
* 

Tip i količina (molimo koristiti brojeve 0-9)*

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podaci o osobi koja će preuzeti EKO WC-e (kontakt osoba)

* 
* 
*  

Certifikati

TOI TOI je od nadležnih organa u RH provjereno društvo za uslugu zbrinjavanja otpada, te posjeduje certifikat:

ISO 9001ISO 9001 certifikat
ISO 14001ISO 14001 certifikat