Informacije

TABLICE ZA IZRAČUN POTREBNOG BROJA MOBILNIH EKOLOŠKIH TOALETNIH KABINA, EKO WC-a (sudionici žene i sudionici muškarci)

Mobilne WC kabine predviđene su za upotrebu na mjestima gdje nema mogućnosti spajanja na kanalizacijsku mrežu (npr. gradilišta, plaže, parkovi prirode) odnosno za kratoročnu upotrebu kao npr. javni skupovi, koncerti, pa je potreban redoviti servis - čišćenje.

Toaletne kabine se mogu servisirati u tjednim intervalima. Tjedni servis dogovara se izravno sa svakim naručiteljem.

Za tjedni servis jednu kabinu koristiti najviše 10 do 15 osoba u 40-satnom radnom tjednu.

Kad se kabine iznajmljuju za koncerte, priredbe ili razne manifestacije gdje je velik broj korisnika potreban je češći servis.

a) Za manje priredbe gdje očekivani broj posjetitelja ne prelazi 250 osoba dajemo slijedeći primjer:
  • Ako se toči alkohol MAXIMALNO 80 OSOBA PO KABINI
  • Ako se ne toči alkohol MAXIMALNO 100 OSOBA PO KABINI
b) Za velike priredbe s više od 250 osoba koristimo tabele a ispod je naveden primjer:

očekivan broj posjetitelja 10.000 sudionika
od toga 4.000 žena i 6.000 muškaraca
trajanje priredbe 4 sata
biti će potrebno 13 ženskih kabina 14 muških kabina
ukupno: 27 toalenih kabina

Za višednevne priredbe koje traju dnevno duže od 10 sati potrebno je posebno planiranje potrebnog broja kabina. Kod takvih priredbi poželjna je stalna prisutnost servisera i servisnog vozila "stand-by servis", ukolioko nema stand-by servisa broj potrebnih kabina, ovisno o broju posjetitelja, može se povećati i za 200%.

VAŽNA NAPOMENA
Ako se na priredbama, manifestacijama, koncertima toče alkoholna pića broj kabina povečava se za 50%. Ukoliko se uzme manji broj od potrebnih dolazi do prijevremenog popunjavanja spremnika i kabina postaje neupotrebljiva.

sudionici žene (vršni broj osoba, protok je manji Neophodan broj kabina kod javnih priredbi.
Uslovi: Red ispred etk prosječno 8 osoba
Učestalost uporabe svaka 4 sata
TRAJANJE PRIREDBE U SATIMA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
250 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2
500 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3
1000 2 3 3 4 4 5 5 5 5 5
2000 3 5 6 7 8 8 9 9 9 9
3000 4 6 8 10 11 12 12 13 13 13
4000 5 8 11 13 14 15 18 18 18 18
5000 6 10 13 16 18 20 22 22 22 24
6000 7 12 16 20 22 24 24 26 26 28
7000 8 14 18 22 26 28 28 30 30 33
8000 9 16 22 26 28 30 33 36 36 36
10000 11 20 26 33 36 39 42 42 45 45
12500 14 24 33 39 45 48 52 52 56 56
15000 18 30 39 48 52 56 60 65 65 70
17500 20 36 45 56 60 70 70 75 75 78
20000 22 39 52 65 70 75 84 84 90 90
25000 28 48 65 78 90 98 105 105 112 112
30000 33 60 78 91 105 112 120 126 135 135
40000 45 78 105 126 140 150 165 168 180 180
50000 56 98 135 154 180 195 210 210 225 225
75000 84 150 195 240 270 285 300 315 330 330
100000 112 195 255 315 345 375 405 420 435 450


sudionici muški (vršni broj osoba, protok je manji Neophodan broj kabina kod javnih priredbi.
Uslovi: Red ispred etk prosječno 15 osoba
Učestalost uporabe svaka 4 sata
TRAJANJE PRIREDBE U SATIMA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
250 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
500 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1000 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4
2000 2 4 5 5 6 6 7 7 7 7
3000 3 5 6 8 8 9 10 10 10 11
4000 4 6 8 10 11 12 12 13 13 14
5000 5 8 10 12 13 14 15 16 18 18
6000 6 9 12 14 16 18 20 20 20 22
7000 6 11 14 18 20 20 22 22 24 24
8000 7 12 16 20 22 24 24 26 26 28
10000 9 15 20 24 26 28 30 33 33 36
12500 11 20 24 30 33 36 39 39 42 42
15000 13 22 30 36 39 42 45 48 52 52
17500 14 26 36 42 45 52 56 56 60 60
20000 18 30 39 48 52 56 60 65 65 70
25000 22 36 48 60 65 70 75 78 84 84
30000 26 45 60 70 78 84 90 98 98 105
40000 33 60 78 98 105 112 120 126 135 135
50000 42 75 98 120 135 140 150 165 165 165
75000 60 112 150 180 195 210 225 240 255 255
100000 84 150 195 240 270 285 300 315 330 330

Certifikati

TOI TOI je od nadležnih organa u RH provjereno društvo za uslugu zbrinjavanja otpada, te posjeduje certifikat:

ISO 9001ISO 9001 certifikat
ISO 14001ISO 14001 certifikat